O Láske


Keď vás láska zavolá,  nasledujte ju, hoci jej cesty sú ťažké a strmé.
A ak vás ovanú jej krídla, poddajte sa jej, hoci meč ukrytý v jej perí vás môže poraniť.
A keď k vám prehovorí, uverte jej, hoci jej hlas možno rozvíri vaše sny ako severák pustošiaci záhrady.
 
Lebo práve tak, ako láska korunuje, tak vás aj križuje.
Ako vďaka nej rastiete, tak sa v nej aj strácate. 
Lebo práve tak ako stúpa k vašim korunám a pohládza vaše najjemnejšie výhonky,
chvejúce sa v slnečnom jase, tak klesá k vašim koreňom a pretŕha ich objatie so zemou.
Zbiera si vás ako obilné snopy. Mláti vás, až ste celí nahí. Preosieva vás, až sa jej celkom poddáte. 
A potom vás položí na svoj svätý oheň.  Aby ste sa stali posvätným chlebom na svätú hostinu božiu.
Všetko toto s vami láska robí, aby ste spoznali tajomstvá svojich sŕdc a v tomto poznaní sa stali časťou srdca Života.
Ale ak ste sa báli a v láske hľadali len pokoj a potešenie, potom by bolo lepšie,
keby ste prikryli svoju nahotu a odišli z holohumnice lásky do jednotvárneho sveta
bez striedania ročných období, kde sa síce budete smiať, ale to nebude skutočný smiech,
a kde budete plakať, ale to nebude ozajstný plač.
Láska dáva len seba a berie len zo seba.
Láska nevlastní,
ani nechce byť majetkom iného,
láske stačí láska sama.
 
Keď milujete, nehovorte:
“Boh je v mojom srdci”, ale povedzte radšej:
“ja som v Božom srdci.”
A nenamýšľajte  si, že môžete usmerňovať tok lásky, lebo láska, ak vás uzná za hodných, sama vám určí smer.
Láska ma len jedno želanie: aby sa naplnila.
Ale ak milujete a neviete sa vyhnúť túžbam, nech sú to takéto túžby: Roztopiť sa a ako zurčiaci potôčik spievať noci svoju pieseň.
Poznať bolesť z nadmiery nežnosti. Byť zranený prežívaním lásky a krvácať ochotne a s radosťou.
Zobudiť sa s prvou zorou a s okrídlenými srdcom vzdávať vďaku za nový deň lásky, zastaviť sa na poludnie a v meditácii zažiť extázu lásky,
vrátiť sa domov, keď súmrak na krajinu padne, a precítiť v sebe vďačnosť, a potom usnúť s modlitbou za lásku vo svojom srdci a s oslavnou 
piesňou na perách.

One comment

Komentáre sú uzavreté.