Padmasambhava – zrodený z lotosu


………Počúvaj ešte! Dôvodom, prečo ľudia odvracajú svoju myseľ od svetských záležítostí je, že nechápu príčinu a následok a príznačnú povahu samsáry. Príčinou samsáry je neschopnosť zbaviť sa dualistického lipnutia na sebe ako na skutočnej existujúcej jednotke. Pretože v prebudenom stave mysli je “ja” a “ostatní” jedným, ľudia, ktorí rozlišujú medzi sebou a druhými nemajú rozum. Vzhľadom k tomu, že každá jedna bytosť troch ríš bola tvojim milujúcim rodičom, ľudia, ktorí pokladajú druhých za priateľov alebo nepriateľov, nemajú rozum.

Pretože nadišla doba, kedy je potrebné rozdeliť samsáru a nirvánu, ľudia, ktorí venujú čas svetským záležitostiam, nemajú zdravý rozum! Pretože tento život trvá iba krátko, ako pobyt v nocľahárni pre cestujúcich, ľudia, ktorí sa zamestnávajú budovaním domov a sídiel, nemajú rozum. Pretože toto telo je plné nečistých látok a neznesie čo i len dotyk tŕňu, ľudia ktorí na ňom lipnú ako na sebe, nemajú rozum. Pretože rodina a priatelia sú pominuteľní a zomrú, ľudia ktorí očakávajú, že budú žiť naveky, nemajú rozum. Pretože v čase smrti budeš musieť odísť s prázdnymi rukami, ľudia, ktorí získavajú jedlo a majetok vďaka zlým činom, nemajú rozum. Pretože sa vonkajšie okolnosti menia a sú pominuteľné, ľudia, ktorí očakávajú, že ich potešenie bude trvať večne, nemajú zdravý rozum!

Pretože dĺžky tvojho života ubúda ako tieňu zapadajúceho slnka, ľudia, ktorí sú ľahostajní a leniví, nemajú zdravý rozum. Pretože prax dharmy zaisťuje šťastie v tomto živote aj v budúcnu, ľudia, ktorí sa od nej odvrátia, aby sa radšej venovali rodinnému životu, sú blázni! Pretože je isté, že škodlivé činy sú príčinou pádu do spodných sfér, ľudia, ktorí sa neboja dozrievania karmy, nemajú zdravý rozum.

Ľudia, ktorí dnes neznesú ani len dotyk iskričky ohňa, očakávajú, že vydržia v horúcich peklách, nemajú zdravý rozum. Tí, ktorí nepretrpia ani jednu jedinú noc zimného chladu, avšak očakávajú, že znesú studené peklá, nemajú zdravý rozum. Ľudia, ktorí nevydržia ani tri dni o hlade a smäde, ale očakávajú, že znesú utrpenie hladných duchov, nemajú zdravý rozum. Tí, ktorí nie sú ani len na chvíľu s to prekonať strádanie pri nosení nákladu, a pritom očakávajú, že znesú utrpenie ťažného zvieraťa, nemajú zdravý rozum.

Toto je chvíľa, kedy je zapotreby dobré rady, preto ľudia, ktorí nepočúvajú, ani keď majster učí, nemajú rozum!

Teraz nastala doba, keby ľudia získali trochu slobody a možnosť výberu, preto tí, ktorí sami seba pasujú za otrokov zmyslových prežitkov, nemajú rozum. Odmietajú praktikovať dharmu i na jediný okamih, ale očakávajú, že v budúcnu budú prekypovať šťastím, nemajú rozum!

Až nastane takto zvrátený vek, ľudia sa stanú svojimi vlastnými podvodníkmi, svojimi vlastnými zlými radcami, ktorí ohlúpujú sami seba, klamú sa a podvádzajú. Jak smutné, že majú síce ľudskú formu, rozumu však menej ako volovia!  ….

Od chvíle keď si sa narodil, je smrť tvojim prirodzeným vlastníctvom. Ľudia, ktorí majú pocit, že je stále dosť času pripraviť sa na zajtrajšok, a nedbajú na blížiaci sa okamžik smrti, nemajú rozum. Teraz máš možnosť vydať sa nahor či nadol. Pobláznení sú ľudia, ktorí sa nevenujú praxi dharmy, ktorá prináša vyslobodenie. Putovanie samsárou nemá konca, preto ľudia, ktorí klamú sami seba, nemajú rozum!

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s