Zmeň postoj, zmeníš svet


Dosť bolo sťažovania, nekonečného blabotania, prečo sa mi nedarí hento a hento, čo mi vyviedol henten a tento, to mu nikdy nezabudnem. Ja sa mu raz pomstím. Až nastane ten pravý čas. Jeho utrpenie ho  dostihne a potom budem cítíť zadosťučinenie…. Načo ale takéto myšlienky o ničom? Z jedného konceptu spravím druhý a nakoniec sa to celé obráti proti mne. A potom budeme odprosovať večného Boha, prečo k nám nebol milosrdný keď sme to potrebovali… dosť už bolo detského hrania sa na piesočku, keď si stále myslíme, že o nič nejde! Dosť bolo balamutenia cez televízory a cez médiá. V tv bývali rozumné veci kedysi, ale teraz je to iba nástroj na odumieranie mozgu a na spohodlnenie náročného pracovného dňa večer.  Robíme sa všetci, že ide iba o farebné papieriky, za ktoré uživíme hladné krky našej rodiny. Nie je to cieľ! Tento systém je veľmi dobre vymyslený a rokmi zaužívaný, ten kto nevie, si myslí že je slobodný. A predsa sú všetci zviazaní rovnakými putami, ktoré ale nie sú videné.Otrok , čo si myslí že je slobodný. Nie je to irónia?
 
Nejde ale o to, že sme otroci, vnútri sme všetci slobodní. V každom z nás je jeden vesmír plný podmienok, ktoré sú pre každého iné. Každý si svojimi rozhodnutiami tvorí svoj vesmír, svojimi rozhodnutiami a myšlienkami, minútu čo minútu, sekundu čo sekundu sa tvorí naša budúcnosť, z podmienok, ktoré zasejeme v prítomnosti, cnosťami, ktoré zbierame životmi, skutkami, ktoré vykonáme nezištne.  Preto hovorím kašlať na tých hore! Nech si robia čo chcú. Môžu síce ovplyvňovať do istej miery naše podmienky a možnosti v živote, ale keď má každý v sebe jeden svoj veľký vesmír, pýtam sa na čo o nich vôbec hovoriť? Sú to hladní vlci, ktorých už nič nenasýti. My sme tu aby sme tvorili sami od seba, preto hovorím s pevným koreňom stoj, nič neposudzuj, nevytváraj si žiadne predstavy!
 
To, čo prichádza, prichádza skrze teba, ty sám si to tvoríš. Ako si ustelieš, tak si večer lahneš. Nemôžeš nikoho obviňovať, to čo sa stalo sa nestalo náhodou. Tie podmienky, ktoré máš, sú tvoje karty. Ukáž, že si majster hráč! Sám si strojcom svojho osudu. Aj ten koho zabili, sám si to na seba privolal. Možno je to na zamyslenie, a možno to ani nestrávite, ale je to tak. Boh nikdy nemešká, jedna pravda má mnoho kabátov, to čo je dnes pravda, za ktorou si stojíš, môže byť zajtra už len nefunkčná doktrína.  Nahliadni čas z iného uhlu. Nevieš ani deň ani hodinu, keď príde tvoj čas, preto je čas taký vzácny, nepremárni ho.
 
river Nemôžeš zapojiť myseľ. Tá to nepojme. Raduje sa iba v pojmoch, počtoch, pravdepodobnostiach a pomenovaniach. A v emóciách samozrejme. Myseľ je zlým pánom. Narobí veľa škody. A potom človek musí veľa životov doháňať. Aby si ukojil svoju myseľ nestačili by ti žiadne poklady ani armády. Z jedlom rastie chuť. Odsekni to hneď a zaraz. Keď to ale nemôžeš odseknúť teraz, iba sa uč ako sa to časom môžeš naučiť. Robí sa to v okamžiku. A ona je hneď aj v okamžiku späť,tá neposlušná myseľ. Tie okamžiky bez plnosti mysle sú vzácne. Ale po úpenlivom tréningu sa dostavia aj primerané výsledky.
 
Myseľ nie je zlá, ale jej prirodzenosťou je prázdnota, a keď je plná stále, dlhé roky stále plná po okraj, človek potom nedovidí na svoje dno, ba nevidí nič, čo v ňom bdie. A preto je to taký problém s ňou, akurát chce všetko posudzovať, ak na niečo nemá názor, trápi ju to a chce si ho zaraz vytvoriť. A ten názor, čo nepasuje k ostatným trošku okresá, pozmení, prípadne vymaže nepohodlné názory a predstavy. Niektoré konštrukcie sú natoľko zložité, že potrebujeme dlhé obdobie na jeho odhalenie. Niekedy sú to roky.  Vodí nás stále dokola a dokola a nevidíme východisko z tých strašných emócií. Myseľ je už taká, jej sila je v tom, že je neodhalená, pracuje s naším vedomím nepoznane. Myslíme si, že sme myseľ. Pritom sa ona vtrela medzi nás a vnímanie našimi pravými zmyslami. Je to otrava: so všetkým sa potrebuje proste vnútorne vysporiadať. Treba jej, aby mala ku všetkému posledné slovo. Stačí ak to budeš pozorovať, zistíš to takmer hneď. Je to náročný spolubývajúci  v tvojej hlave. Ak spoznáš nejakú starú myšlienkovú konštrukciu, ktorú si roky prehliadal, dodá ti to energiu. Zbortí sa automaticky väčšinou, keď ju objavíš. Je to poznávanie bez námahy. Som toho názoru, že najlepšie veci sú zadarmo. Pokladaj otázky. Ľahké a priame, aby ti  vesmír stačil odpovedať. Lebo ak len neprestajne chceš niečo iné a motáš sa v chuchvalcoch svojich emócií, nikdy cez mraky neuvidíš slnko. To, čo sa ti dostane časom ako odpoveď na tvoj stav, vôbec v budúcnosti nepochopíš, zrazí ťa to na kolená, pokiaľ nebudeš krvavý, unavený a bezvládny.  
 
Z každého tvojho okamihu musí vyvstávať tvoja otázka. Priama a jednoduchá otázka. A odpoveď už je na ceste za tebou. Priamo vtedy, už je na ceste. A možno nie je až tak ďaleko. Stačí mať oči otvorené. Odpoveď príde a ty ju spoznáš. Kto má uši nech počúva, kto má oči nech sa pozerá, lebo odpoveď nebude nikde napísaná, bude zakódovaná priamo v tom, čo zažiješ. Pochopenie praxou je najlepšie. A zároveň to je jediný spôsob ako s tebou Vesmír komunikuje. On je skutočne Vesmírom a všeobjímajúcou Láskou, ktorá je prítomná všade. Posiela ti svojich poslov, aby ti poslúžili na tvojej ceste. O nič nemusíš mať starosť. Stačí iba piť plnými dúškami z Jeho dlaní. Všetko ostatné dostaneš k tomu pridané. Ako aj bolo písané v Novom zákone: že nech sme ako vtáci na nebi, alebo zvieratá v lesoch, oni nehrabú do sýpok obilie, a predsa im nič nechýba. Práve tu v prítomnom okamihu. Nikde inde. Do prítomnosti sa môžeš vnoriť s ľubovoľnou intenzitou. Tu máš, pi! Máš odvahu piť z pohára Života? Si pánom svojej mysle?
 
127-35526-osud-2
Ľudia sa modlia iba keď sa niečo stane, alebo aby sa niečo stalo. To je to, čo stále chceme : stále nejaké veci , podmienky, požiadavky, alebo len maličkosti, za ktoré sa modlíme. Čo takto ale modliť sa iba s vďačnosťou? Vďaka znamená, že prijímam súčasný stav, uvedomujem si ho a som pripravený prijať viac. Za strechu nad hlavou, za zrak, ktorým vnímam toľko farieb, za človeka čo stojí pri mne, za kontrast života okolo teba, každý ma za čo ďakovať.  Pripútaný je každý chudák, bohatý k svojmu majetku, chudobný k svojej košeli a deravým čižmám. Vďačnosť hovorí, že vnímam svoj súčasný stav a som pripravený prijať viac. Nie hmotného, ale duchovného bohatstva. Nespokojnosť, dekadentné myšlienky, hnev, to hovorí o tom, že nie som schopný poňať to, čo zažívam. Začni tu, s kartami čo máš. Čím horšie karty máš, tým väčší krok môžeš spraviť. Je to evidentné.  Čím viac dreva, tým viac ohňa. Lepšie sa ale robia menšie kroky.. :) Ja radšej robím tie menšie kroky. V jednom kroku sú schované všetky ostatné. Nezáleží koľko krokov spravíš. Ak vieš kam ideš, nemôžeš už nikdy zastaviť. Jeden krok alebo 10 tisíc krokov, je to jedno. Na tejto ceste sa platí utrpením.  Som pripravený platiť. Lebo aj utrpenie sa pri správnom trpení stáva cnosťou. Nauč sa správne trpieť. Je to radosť  Najmocnejšie je tvoje Ďakujem! Ak pohliadneš do očí tvojmu smútku, zistíš že je to to, čo ťa robí inokedy šťastným. Je to tá istá vec s dvomi tvárami. Keď s jedným hoduješ pri stole, druhý si u teba líha v posteli. Raduj sa správne a s mierou, ale s čistým srdcom a bez pochybnosti. Potom aj smútok ťa sám zavedie do tajov svojho vlastného príbehu. Ak mu budeš načúvať, povie ti svoj príbeh a ty ho môžeš potom oslobodiť. Každá emócia sa chce oslobodiť.
Myšlienky sa oslobodzujú sami od seba. Pokiaľ si ich tvoja myseľ nepodrží, sami od seba sa privedú na Cestu. Ak sa ich ale nemôžeš zbaviť, musíš ich ty sám priviesť na cestu. Do Jedinosti. Môže to vyzerať napríklad takto:  Rozpoznám korene nechcenej myšlienky, kde všade zapustila svoje korene. Čím rýchlejšie to urobím, tým rýchlejšie sa tento plevel vytrháva. Úprimne oľutujem, že som zhrešil, buď myšlienkami, slovami, skutkami. Požiadam v duchu druhú osobu o odpustenie a  požiadam aj Pána o odpustenie, že som sa od neho odvrátil. Poďakujem Mu za to, že mi zoslal túto prekážku, aby som našiel znovu samého seba. Takto privediem svoje vedomie späť na Cestu. Nebudem rozptýlený a zostanem vo svojom strede. Vďaka prekážkam rastieme, spoznávame samých seba, aj samých seba meníme. Časom sa naše reakcie vypestujú, akože ich máme pod kontrolou. Skutočný drak ale ešte drieme. Existujú ochrancovia dharmy, ktorí sú zobrazovaní s náhrdelníkmi z ľudských hláv okolo krku. Majú za úlohu tvrdo preskúšať toho, kto sa o dharmu uchádza. Dharma znamená v preklade pravda. Ide iba o to, že keď už sa snažím niečo dokázať, zmením pod ťarchou svoj postoj a svoje presvedčenie, pritom vnútorne trpím.A vtedy práve príde tvrdý úder zvonku, ktorý má za úlohu ťa preskúšať, či to myslíš vážne. A potom príde ďalší a ďalší úder. Až nás to späť privedie k starým vzorcom plným stresu a nepokoja a horkosti každodenného života. Ochrancovia sa zaviazali tým, že cez bránu nepustia nikoho, kto nie je hoden. Preto je treba privádzať svoje bludné myšlienky späť na cestu, aby sme boli očistení od názorov, predsudkov a nechuti poznať svoju vlastnú prirodzenosť.
the-subconscious-mind_470
 
Ak teda stále chceš spoznať pravdu, zanechaj všetko za sebou, zahoď všetko čo máš, spáľ svoje telo ako zápalnú obetu, prenechaj ho hladným duchom. Pretože všetko, čo si nesieš je ti príťažou na tejto ceste. Preto sa ochrancovia dharmy a buddhovia šiestich tried bytostí vždy budú usilovať oslobodiť ťa od toho, čo nebudeš potrebovať. Preto na tej správnej ceste prichádzajú zákerné údery. Pravda ťa oslobodí, zmení ťa celého, nikdy nebudeš ako predtým. Budeš to stále ty, ale bez všetkých tých nepotrebných vecí, ktoré sa na teba nalepili. Potom spoznáš, kto naozaj si! Pravda ťa zomelie do biela, až na tebe nezostane kúsok šatu ani pochybnej myšlienky. Dôveruj tomu, je to potrebné. Musíš odhodiť všetko. Nič ťa potom neodradí. Jeden raz povedal: Čím bližšie k cieľu si, tým viac problémy narastajú :)
Nechoď nikde a neskúmaj nič! Jedine svoju vlastnú hĺbku! Nepotrebuješ nič pridať k sebe. Si už kompletný. Musíš si iba uvedomiť svoju vlastnú prirodzenosť. Prirodzenosť svojej mysli.  Dávaj si ale pozor: Nezamieňaj pochopenie za realizáciu. A realizáciu za oslobodenie. Daj sa na cestu a len to rob! Proste to rob, stále a stále desaťtisíc rokov. Bez nároku na odmenu. Zostúp do svojich vlastných hĺbok a skúmaj a skúmaj.
 
Jediné trvalé šťastie ktoré existuje je iba v Ňom, nehľadaj ho inde. Veď Jeho syn povedal.” Láska je vo mne, hľadajte ma a ja sa vám ukážem.”
čas je veľmi vzácny, nepremárni ho!
asdsd1

One comment

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s