+♂ smrť ega♀


” Na to, aby sme sa stali prítomnými, nepotrebujeme ničomu rozumieť. “

 

19684_492208734175384_1947275923_n1

Všetci si myslia , že sa dejú veci dobré a zlé. Ale tak to nie je. Tento dualizmus nás privádza stále do pekelnej priepasti, z ktorej musíme potom krvopotne a dlho vstávať. Ak nebudete venovať čas pre dosiahnutie niečoho podstatného, čas vám všetko na konci zoberie. Krídlam smrti unikne len máločo. Hľadajte už teraz východisko z tohto naoko dualitného sveta. Čas nás nakoniec zabije tým, že sa budeme báť smrti, a potom v rýchlosti a panike nestihneme uskutočniť to podstatné a potrebné pre dosiahnutie budhovstva, alebo pre priaznivé budúce zrodenie = blízko náuky, blízko pokoja srdca, ktorý je v matke Zemi. Je v tvojom srdci, aj v srdci vesmíru a dokonca je ten všemocný pokoj, ktorý všetko tvorí a všetko ukazuje , je v stredoch všetkých vesmírov a v stredoch všetkých atómov v týchto vesmíroch. Všade je pokoj a rovnováha, ale ľudia to nevidia.

942113_515326881850083_768191735_n

Všetko podlieha príčine a následku. Všetci pozerajú do zeme. Nikto nezdvihne hlavu. Nikto nevystupuje z radu. Ale to sa zmení, zachvíľu bude veľa tých , čo vystúpia z radu. Lebo je to rad na popravu , ale to nikto z odsúdených netuší . Vždy ti na konci dôjde čas a zozbierajú ťa ako hrozno a potom urobia z tohto hrozna víno a uložia ťa naveky do nádob večnosti. Je to síce rad na popravu, a na to treba stále myslieť, kľúčom je zbierať po ceste podstatné a potrebné veci a učiť sa múdrostiam, ktoré pretrvajú. Dávajte si pozor lebo to čo vykonáte zostane vykonané . Nič nezostane nezapísané, každá myšlienka, každý úmysel, každá modlitba , každý výkrik, každé pohladenie – Je zapísané v ôsmom vedomí. Deviatke sa hovorí aj Božia tvár… ôsme vedomie je álájavidžňána. To, čo to v skutočnosti je, skúmajte svojím srdcom, nie v slovách. Ale smer vám slová určiť môžu .  Je to zásobáreň karmy, úložisko všetkých činov = dejov minulých a budúcich, očistec pravdy tvojho srdca, následok, ktorý si si sám zrodil. Zásobáreň ohromnej energie. Božie dielo v tomto vesmíre, dokonalé a prozreteľné. Jediné, čo existuje. Bez chyby, ticho driemajúce. Je to ticho za tichom, ktoré ti to stále šepká do ucha , ale ty nepočuješ, len sa ďalej hráš svoje hry, hráš sa so svojimi emóciami, ako malé dieťa.

1934407_1649508891970382_4390188020669201762_n

 

Nechaj povstať skutočne čistú emóciu, ktorá pretrvá veky, nie len pri jednom partnerovi. Láska k Zemi by mala byť láskou podobná tej partnerskej, láska k všetkých bytostiam by mala byť tiež podobná tej partnerskej. Ak to dokážete zosúladiť, tak potom, to je ono. To je život, ktorý pretrvá, život v láske a v harmónii so Zemou a s prírodou. Ale to si málokto z vás vie predstaviť,  nie ešte uskutočniť. Práve na uskutočnenie vám stačí vedieť si to čo najdetailnejšie predstaviť. Nemusíte hneď vedieť ako na to. Podľa detailov stvoríš celok. Keď vieš aký tvar má mať tehla, môžeš postaviť dom. Stačí si to iba vedieť privolať a potom to, čo chcete, sa vám zjaví v tej najkrajšej a najjednoduchšej forme..Od tohoto funguje toto ôsme vedomie, je ako zrkadlo, ktoré odráža všetky úmysly a skutky aby sa mohli veci správne udiať, práve v pravý čas sa niečo udeje- bum ! Odráža všetko a spravodlivo a práve včas. Odráža cnostné úmysly aj všetky ostatné úmysly. Každý dostane nakoniec to, čo si on sám navaril. Neudeje sa ale všetko podľa tvojho zámeru, ale iba to sa udeje , čo je potrebné, nie len to, čo je žiadané. To , čo je potrebné pre tvoj rast. Nie pre to, aby si sa mal pohodlne. Je to presné. Boh nikdy nemešká. A tak ani nebude meškať, keď príde po druhý raz Ježiš aj s ostatnými, a bude čítať z knihy Pravdy. A mnohý nebudú počúvať a radšej sa zbláznia. Príde aj ten, kto si hovorí Gabriel a bude spasením pre preživších. Mnohí budú otrasení a spadnú, ale potom nájdu svoju pravú tvár. Veď len vďaka pádom nachádzame znovu a znovu svoju pravú podstatu , svoje božské jadro.

12037969_1622792807975324_9034664586612501297_n

Len veľkosť pádu môže určiť, do akej výšky sa potom môžeme vzniesť. Hovorí sa že: “koľko dreva , toľko aj ohňa” ale len málokto zavadí o zmysel tohoto . Je to tajomné , je to pokojné, je to nevysloviteľné.  Skúmaj to. Som prst ukazujúci na mesiac. Všetky javy majú jedno spoločné – sú bez vlastnej podstaty. Nemôžeme im pripisovať žiadnu reálnu existenciu, keď naozaj poznáme príčinu a následok, začneme sledovať nitky, ktoré za sebou nechávame a kam nás približne vedú. Ale jednoduchšie je ponoriť sa do prítomného okamihu, ktorý je sprvu neviditeľný – musíme ho prebudiť, pretrhať všetky staré nitky a začať tkať so správnym úmyslom. To je smrť ega a začiatok presvitania Božskej existencie v tomto svete, v tomto tele = a to Z TVOJHO SRDCA.  Je nanajvýš dôležité prebudiť súcitnú myseľ. Je treba Prebudiť myseľ bódhi, myseľ cesty, ktorá prahne po osvietení, aby pomohla potom oslobodiť všetky ostatné bytosti. Najprv je túžba oslobodiť seba a potom túžba oslobodiť ostatné bytosti . A tá porastie s tebou a tvojou osobnou túžbou každým dňom ! Táto myseľ je myseľ súcitu. Najprv nájdi súcit so sebou, so svojimi hriechmi, so svojím vnútrom, súcit s tým, čo si vykonal. No a potom môžeš skúsiť mať súciť aj s ostatnými bytosťami. Ten súciť očisťuje. To je dôležité! Túto cestu musí prejsť každý, ale pritom toľkí blúdia stále v kruhoch a slepí a zmätení, stále s ničím nezačali. Nikto nepestuje oddanosť, skromnosť, tichosť, ani dôveru nikto nepestuje. A žatva je už za rohom. Treba prebudiť myseľ bódhi = myseľ súcitu. Prebuď ju ! Neexistuje nič, čo by nebolo pravdivé, vo všetkých veciach a javoch nájdeš pravdu , stačí sa vedieť pozerať. Veci a javy sú síce bez vlastnej podstaty, ale všetko, čo povstáva do Bytia, je presný otlačok Jeho zámeru, takže vo všetkom sa nachádza prebudenie a dokonalosť. Nie je nič, čo by nebolo dokonalé a pravdivé. Všade sa dá prebudiť, kedykoľvek. Aj teraz, keď toto čítaš. bum ! ..ako meteorit..

10354601_1649508951970376_3744648027973118255_n

Museli sa udiať veci , aby si sa stal tým, kým si dnes. Neplač nad strateným časom a nad osudom, ktorý ti bol aj tak daný, len ty nevidíš zmysel všetkého diania tu. Len sa zastav, upokoj a sadni si. A načúvaj chvíľu. To je všetko…. Nič od toho nečakaj. Len vtedy to príde. Ak sa ponoríš do nečakania, do nerobenia, do nemeditovania. To je ten prst, a tam je mesiac. A žiadne ego. Len úmysel sa celý rozdať. Preto tak konajte a stanete sa múdrymi a svätými. Stane sa to, čo nečakáte. Stane sa to, v čo ste tajne vždy vo svojom srdci dúfali. Je to ten najčistejší úmysel. Ťažko to pristihnúť v slovách. Nemysli na smer, Svet ti sám určí smer. Chci len zachrániť všetky bytosti, ktoré sa topia v utrpení a nevedomosti. Pestuj len dobré veci a plevel vykoreň navždy zo svojej mysli. A dôveruj s nekonečnou dôverou. Nájdi vo svojom srdci niečo pravdivé, niečo podstatné. štipku dôvery, to stačí. Najbližšie slovo, čo je k tomu podobné je súcit = láska = odddanosť = jedinosť . Neexistujú ani myšlienky. Sú len pomocníci. Ale pravda je bez slov a myšlienok, tichá a pokorná, nenápadná, ale zásadná. Nepovšimnutá a predsa zurčí potichu ako v kroví schovaný malý lesný potôčik. Objav ho !

 

Stačí raz, a cestu k nemu už potom nájdeš. Bude trošku iná, zarastená a možno pôjdeš trošku inokade , ale už vieš že tam niečo zurčí, že je tam niečo pravdivé a osviežujúce, lebo si sa o tom už presvedčil. To je oddanosť na ceste. Pestuj ju !  Rastie až do nekonečna. Pretriasaj v mysli cnostné vlastnosti buddhov a rozjímaj o ich slovách. Privedie ťa to k najvyššej pravde !! Pestujte  už konečne niečo, čo pretrvá, nie burinu !

i3

 

Je to treba uchopiť inak. Keď vám je ešte treba uchopovať stále, tak vedzte len toľko, že dejú sa len veci potrebné a všetko plynie cestou najmenšieho odporu. Nepovedal by som že plynie, ale skorej zotrváva . Zotrváva vo svojej frekvencii , načúva tónu matky Zeme, načúva frekvencii života-  v sebe a v matke. Zbavte sa svojej ťarchy a choďte žiť voľne, tak ako vám to váš vnútorný hlas hovorí. V spojení s matkou Zemou, s Vesmírom. Objavte spojenie. Ciest je veľa, pojmov je veľa. Treba sa oslobodiť od pojmov, aj od učení nepravých, no nakoniec sa bude treba oslobodiť aj od toho učenia pravého !

Tak, ako zhodíš časom všetky svoje masky a zostane len tvoje holé ja, tak aj to tvoje malé ja budeš musieť zahodiť. Len potom budeš kompletný. A budeš vedieť, čo je všetkého príčinou. Iba keď všetko zahodíte, len potom všetko získate. Je to jednoduché a tak zložité. Stačí len skúšať a skúšať. Keď prvýkrát praskneš škrupinu z vnútornej strany zistíš, že to tam vonku je nádherný svet a to, čo si prežíval doteraz boli len tvoje predstavy, ktoré sa premietali na vnútornú stranu škrupiny.

Svet vonku je úplne iný. Skús ho zažiť nachvíľu iným spôsobom. Nachvíľu zmeniť zrak  a nahliadnuť svet zrakom pominuteľnosti a zároveň večnosti !

Je to tak ťažké pozerať sa na smrť vašimi očami. A predsa meditácia o smrti je tou najmocnejšou, medzi meditáciami, lebo je to rozjímanie o pominuteľnosti.  Rozjímajte o pominuteľnosti z hľadiska večnosti. Veci odchádzajú, ale čo potom zostáva? Nikdy sa neprestaňte pýtať a byť zvedaví a pokladať dôležité otázky.

Život je jediná pravda, ktorá existuje, neexistuje iný Boh než Život !

388196_230891553712526_38324103_n

 

 

             ” Minulosť nemôže prežiť vo vašej prítomnosti, iba vo vašej neprítomnosti “

Tajomstvo života je v tom, že nebudeš trúchliť pre minulosť a nebudeš sa obávať budúcnosti, budeš iba plne a múdro prebývať uprostred prítomného okamihu “

 

 

-uwe-

 

 

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s