Stred stredov


 

“Hovoriť pravdu v dobe, kedy všetci veria klamstvám, je revolučný čin”  **orwell**

“Tento svet potrebuje revolúciu, mešká už takých 2000 rokov”    **spirit**

 

Kroky vyžadujú  — postaviť sa na svoje nohy

___________________Ak chceš ísť niekam musíš ísť najprv do svojho stredu, odtiaľ sa dostaneš všade. Vesmír je jeden sebeorganizujúci sa prvok, ako jedna bunka. Má jedno jadro. Jedno jadro vie o všetkom, bez časovej dilatácie, ten prenos sa deje vlastne v nečasovej rovine, je to ako pre jednu bunku (srdce!) obsluhovať ústroje svojho tela. Nie je to ďaleko. Jej častice sú navzájom prepojené v nečase.Jedno srdce spieva jednému telu, aby sa jeho DNA mohla obnovovať podľa predlohy, ktorá zneje vesmírom. Tvoja vibrácia zneje vesmírom. Nemôžeš zrazu len tak nebyť. Si vibrácia , si singularita v srdci, si duch čo má telo. Nie si telo , čo má ducha. Telo je iba dopravný prostriedok naprieč časom, naprieč životom. Ak chceš uskutočniť niečo, musíš sa narodiť. Musíš rozbiť tú škrupinu tlakom zvnútra !

Ježiš a Anakin : )

Ak sa má zrodiť Boh v tomto svete, sú na to potrební dvaja rovnocenní , ale opačného pohlavia a rovnakej vibrácie ( výnimočným prípadom mohol byť napríklad Ježiš alebo Anakin : ) hah-narodení ževraj z panny- áno v tej ságe je veľa odkazov a veľa múdrosti , v jednej aj druhej .. Lenže oboch zosmiešnili a urobili z nich tých, kým sa určite nemali stať, mohli byť veľkými, ale stalo sa, že temná strana bola Silnejšia :) Poznanie zostalo zabudnuté. S tým rozdielom že Ježiš bol bez hriechu, ale jeho učenie diabol prekrútil a Anakin, ten podľahol sám diablovi). Kontrast je to, čo živí vesmír. Čím väčší kontrast, tým môže byť láska väčšia. Môže byť veľká aj keď nie je kontrast, ale spravidla fádny život v stereotype sa za šťastný nepovažuje a láska vtedy nekvitne naplno… Preto láska a život kvitne tam, kde je energia, farebnosť, Odhodlanie, _Odvaha — a  NIE strach, úzkosť, závisť, túžba, letargia, pohodlnosť, opatrnosť, stereotyp….

♥♥♥

♥♥

Neriskuj- Nájdi myseľ Bódhi ! TERAZ!

_________Verte,  že po ceste do svojho stredu si postŕhate masky, ktoré ste si na seba nevedomky nasadzovali celé veky. Stále to je iba prežúvanie prežúvaného. To isté dookola. Ako nájsť v tomto materiálnom svete uspokojenie? V tvojom strede zmeníš celý svet okolo ! Prebuď myseľ bodhi – myseľ , hľadajúca myseľ, ktorá je ochotná ísť za poznaním napriek tomu, že nikto o Poznanie dnes neusiluje. Ak ide búrka, je hlúposť, stáť pod stromom a vítať dážď. Je treba zapojiť intuíciu. Ak ide silná búrka, treba sa stiahnuť do svojho domova a nájsť svoju hodnotu, podstatu, svoj Život sám v sebe so svojou vďačnosťou Jemu ! Teraz ide silná búrka, tak ratujte svoje telá a osvieťte svoje mysle!

Potrite veraje Jeho krvou

Len keď potrieme krvou baránka naše podvoje – vtedy nás smrť nezastihne. Pristihnite význam tohto – váš domov je vaším srdcom. A krv baránka je jeho vnútorná podstata prijatá vašim domovom, resp. vchodom do vášho domova – srdce je vchodom do vášho domu – tela. Tam sa stiahnite – so Svetlom – Bok po Boku – vediac, aký je Zákon Jediného…Nájdi odpovede presne vo svojom strede – ak sa rozhodneš odobrať tam – nemôžeš trafiť vedľa ! V inom prípade riskuješ, že prijmeš za svoje názory iných, bez toho aby si si ich skontroloval a podrobil skúške pravdivosti. Riskuješ, že to čo nepreskúmaš, zostane nezmenené a pokriví ťa to. SAmozrejme , že keď je dáždik slabý, tak môžeme zostať aj pod stromom alebo na lúke a vychutnávať si vôňu búrky a kvapky na svojej koži, ďakujúc za túto slobodu, ktorú si objavil.

♥♥

Šťastie praje odvážnym. Aj odvážni majú niekedy strach, no majú tiež aj dôveru!!!

________Stačí sa iba trošku snažiť – vždy dostanete energiu pre ďalšie zmysluplné snaženie. Ak však nie je zmysluplné , nabité životom, pochopením Boha, len nás to viac vyčerpá a zoberie drahocenný čas. Choď si pre výsledok, teraz ! Tvoja intuícia a tvoja srdečná modlitba smerovaná k Nemu, nech sú ti na každom kroku obranou, ochranou, domovom, večným súcitom. Nemôžete minúť ! Dva jemné významy tohto “nemôžete”, to v tých sa odráža božska podstata – jeden smer je tvoja chuť a tvoje odovzdanie sa, druhý smer je Jeho pomoc ako našim deťom. On ti podáva pomocnú ruku, všade na každom kroku. Ak Láska začne prežarovať z tvojho vnútra, nemusíš ju už hľadať vonku.

Správna obeta

Tam vonku nič nie je. Aj ľudská láska je dieťaťom tej vyššej Lásky , bez tej vyššej tú nižšiu nedokážeme udržať. Pretože je treba sa obetovať za druhého, a bez chápania potreby obetovania nám vyrastá naša slepá túžba po peniazoch , po aute, po dome , po dokonalom osobnom živote, vyrastá až do nekonečna, ale iba tá túžba a naše obetovanie vzrastá, výsledky sa dostavujú len pomaly alebo skorej náhodne.  Načo takéto priania a túžby? Treba sa Mu len odovzdať celým srdcom, celým svojim konaním, potom všetko ostatné dostaneme k tomu zadarmo .. Či niečo iné hovoria náboženstvá? Áno, náboženstvá hovoria možno trochu inak, ale ak preskúmame učenie Krista, Buddhu, alebo Krišnu, zistíme že svet je poriadne jednoduchý s rôznymi tými poučkami a cestami, je to taká skladačka, hračka slov, ktoré všetky ukazujú jedným smerom. Ale sami nie sú podstatné. ! Ale ak ideme pri tomto skúmaní do svojho srdca a nedrepíme na pojmoch, ktoré sú zložené z písmeniek, uvidíme skrytý význam za písmenkami. Písmenká nie sú až také dôležité, ale sú dôležité ako vibrácie (tóny!), ktoré sa skrývajú za slabikami. Skryté vibrácie v slovách a ich moc, všetko sa nám otvorí a my pochopíme skutočné Poznanie, ktoré sa nám zo všetkým síl snažili zanechať. Všetko sa stáva jedným a pojmy sa rozpadajú a zostávajú len tie jemnejšie veci…

stačí uznať, že existuje niečo viac…že všetkému teraz ešte nerozumieme…

On sa vám neustále prihovára

_______Stred v našom srdci je totožný so stredom vesmíru, je totožný s Jeho povahou , preto v každom z Vás sa nachádza ON ! Ale zostáva skrytý pre tých, ktorí ho nemajú čas hľadať….Každá bunka tvojho tela je pod ochranou srdca , a to srdce mu spieva neustále tú Melódiu so Srdcom zeme, spievajú spolu, aby sa bunky obnovovali ( prípadní vedci s reálnym záujmom si to môžu preložiť ako kopírovanie  info medzi DNA a RNA = je to veľký zázrak, stále sme nepokročili od dôb doktora Frankensteina :D  )  My sme ale už zabudli, že sme bunkami Jediného Božieho Srdca !! Zem nám vibruje do tejto tvorby našich tiel. Bez Zeme nič správne nevibruje (Je veľmi podstatná v tvorbe našich schránok.). Vo vesmíre by sa naše telá nemohli vytvoriť – bez našej skutočnej MAtky – Zeme !

Používaj svoje dary

Poznanie sa zdá byť nesmierne, a také aj je ! My sme len úbohí ľudkovia, ktorí v pýche sa snažia napodobňovať Boha, a pritom všetko okolo len ničíme, naozaj nikam sme nedospeli.  A pritom stačí iba uznať, že je niečo viac, čo ešte teraz nechápeme , čo možno nie je vidieť na prvý pohľad, čo sa nedá len tak ľahko pochopiť a treba tomu venovať určitý čas, ale Ono sa nám pritom dáva poznať a zostáva skryté len nevedomým a hlupákom, a tým, ktorí  sú pohodlní a nechcú prebudiť svoju skutočnú Inteligenciu. A tá sídli v srdci, to myseľ ju oživuje skrz vedomie Seba Sama. Sami sme sa rozhodli zostať zvieratami s primitívnymi pudmi, zavrhujeme naše božské dary a stávame sa nevedomými, je to také sladké – byť ako zviera . Bez mysle by sme boli iba vlkmi v lesoch, iba mačkami a prasatami, ale nám bol daný ten vzácny dar rozlišovania. Preto ho používajme všade !

←→

______Verte , že vaše bunky sú vaše, ale zároveň patria Jemu, nám nepatrí nič, musíme mu to hmotné odovzdať a to duchovné zistiť a zapamätať si! Predstav si , že si jednou bunkou v Tvojom tele.. Tak a teraz tú predstavu zmeň na to : že tvoje celé telo je Bunkou Vesmíru. Tieto dve predstavy ťa privedú k jednoduchému riešeniu, lebo sú rovnocenné.

 

↓↑

 

_____Nemôžeš existovať oddelene !! Už rozumieš? Musíš sa odovzdať  vyššiemu Telu, bunka sama o sebe nemôže existovať, len tak ležať na stole ! Potrebuje celé telo !!

 

____Vesmír / Boh tohto vesmíru (Boh / Brahma / Buddha / Allah ) má k nám zhodný vzťah ako my Sami k našim bunkám ! Naše srdce je Bohom všetkým naším bunkám. A tak my sme Bunky Jeho Jediného SRDCA.

→←

___Staráme sa o všetky s láskou . Tak aj Srdce Tohto Vesmíru nedá zanevrieť na svoje bytosti, ako vy nezanevriete ani na jednu vašu bunku, lebo srdce ich vyživuje všetky rovnako ! Nech spozná pravdu ten, kto toto číta. Ľudské telo je krištáľom vesmíru . Podobá sa ale aj zrnku prachu na podlahe… Vesmír by nebol Vesmírom práve bez tohoto jedného zrnka !  A ani telo by tiež nemohlo existovať bez tejto jednej jedinej bunky !      !      !        !!!    UŽ rozumieš?!!!!       ………        …       .

↔ ▲▼▼ ▲▲▼▼▼▲▲▲♥▲▲▲▼▼▼▲▲▼▼▲  ↔

 

Dvojica (SRDCE-MYSEĽ)

__Je treba sa na Boha pozerať aj cestou svojho inteligencie, nielen cestou svojho zaslepeného odriekania. Inteligencia je nástroj mysle a súcit je nástroj srdca . Tieto dve je treba spojiť aby vznikla jedna krásna dvojica SRDCE – MYSEĽ …  Inteligencia stojí zarovno oddanosti ! V skutočnosti srdce = oddanosť stojí vyššie -pretože nepotrebuje dôkaz cez inteligenciu že Boh existuje. Vie to srdce podvedome ! Ale pre zložitejších ľudí / zložitý som aj ja / je jednoduchšie dospieť najprv inteligenciou k Bohu a potom srdcom. Lebo toľko vecí sa nám v srdci zatvrdilo v minulosti.

 

Nedá sa už veriť!

Už sa nedá veriť nejakému Bohu, o ktorom všetci točia, alebo sa mu nebodaj zveriť do rúk! Nemôžeme byť niekomu oddaní, keď najprv nezistíme , že prečo vlastne práve Jemu by sme mali byť oddaní ! Je teda treba uspokojiť ako poznatky hľadajúcu myseľ, tak súcit hľadajúce srdce !!!  A ešte pôžitok hľadajúce Telo !! tieto tri sa spoja zvrchu, ale samostatne je to len slepé blúdenie v tmách pominuteľnosti .. A keď sa toto stane, ked to dosiahneš, keď to uskutočníš, ked to udržíš, Vtedy to pochopíš prečo !! Potom dostane odmenu každý ! Aj Myseľ objaví poznatky , tiež aj Srdce dostane božský súcit – bodhičitta !! …  A Aj ten pôžitok bude, ktorý zase vyžaduje celé telo … .. .

..

.

 

Všetky vesmíry vychádzajú z Neho  !

 

 

 

 

 

Obhajoba

____On má rovnaké právo tak útočiť a zabíjať, ako tešiť a obdarovať , pretože je absolútny. V ňom je všetko Jedným . A deje sa z lásky k Nám !! Ale rozmýšľať o absolútne , to je príliš zložité pre dnešnú myseľ! Trvalo by to zrejme pridlho, odstrániť toľko projekcií z mysle, je lepšie zostať pohodlný =  to je obhajoba vášho Ja pred získaním nejakého poznania naokolo. A zadarmo ! Nežite ako psy a mačky ! Musíme objaviť to AbsolútnO, ktoré je tam vonku !!!

Predsa je ešte čas začať nanovo

___Najprv ale musíme to absolútno objaviť v sebe,  a potom postupne sa snažiť  udržovať ho čo najdlhšie, a potom neskôr ho môžeme skúsiť aj pomenovať slovami … Aby ostatní vedeli čo máme neustále na Mysli ! To absolútno je Poznanie, že tvoje telo je bunkou vesmíru !!! Ale slová sú krátke,  aj všetky naše projekcie v mysli sú krátke, význam je nesmierny.  A je Božský ! Je to Boží Zámer ! A má za úlohu prechovávať  Život vo všetkých rovinách …

Absolútny tréning

__Je jedno ako to pomenuješ, ber to AbsolútnE! : : : Tvoje absolútnO má k tomu Absolútnu tam vonku taký istý vzťah, ako má bunkA k Telu. Áno . Amen . Je to tak. .. .. Aleeee , hm.. ,  .. zdá sa to byť málo,..  ,  ale mne to stačí, ..  aj vám to musí stačiť ,,,  je to predsa veľa! stačí sa na to pozerať AbsolútnE  : ) : ) : ) Nech pristihne Pôvod ten, kto zavadí náhodou o tieto riadky ! Pôvod Je v Tebe, V tebe je ten obrovský Vesmír !! Priamo v jednom “Atóme” tvojho srdca !!

_Berte úvahy pomaly po jednom.  S otvoreným pohľadom a bez nálepkovania. Vyprázdnite svoje vnútro, až potom ho môžete naplniť skutočným Poznaním, bez toho vyprázdnenia sa to nedá, nebojte sa , ono to trošku bolí, ale to len kričí vaše staré ego a volá vás späť, lebo vie ono vie že jeho čas už nadišiel, jeho dni sa krátia…Potom smer za slovami sa vám samovoľne ukáže. Stačí len netlačiť na pílu a brať si pomaly, po jednom, aby Vám náhodou nezobral kotúč prsty, iba tak To odpílime rýchlo , zarovno a z čo najmenšou námahou ( bolesťou )…tak píľme →

 

_____,,”enjoy”,,   ____:

 

 

♥                   ♀                   ♥                   ↔                   ♥                   ♂                   ♥

 

Napriek tomu, že táto osoba nie je večná ,
duša môže mať z tohto času veľký úžitok !

 

 

 

 

 

Jezu Kriste, Haré Krišna, Allah Akbar !

 

– OCH BOŽE ! Veď je to všetko +JEDNO- .!

 

 

 

 +

+

+

Neper stále tento kabát, musíš si umyť svoje pravé telo !

 

 +

+

+

Vymeň očakávanie za pozornosť v každom okamihu !

 

+

+

+

Nikto nie je vlastníkom, sme iba užívateľmi, Jediným vlastníkom je ON !

 

+

+

+

Vzdorovať situáciu nevyrieši ! Prijmi ho za svojho Pána – nie je to nikto cudzí –

je ti bližšie ako tvoj vlastný dych !

 

+

+

+

 Jednoduchosť musíš dosadiť namiesto zložitého ega – ty !

A pred smrťou prestať utekať musíš !

 +

+

+

 

!! BE AWARE OF THE FORCE !!

 

 

 

-uwe-

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s