Chvála vůle k probuzení


 

 

Poklona všem buddhům a bódhisattvům

Klaním se oddaně všem buddhům- tělům pravdy,

kteří prošli správnou cestou, i jejich synům,

vyložím vám krátce cestu bódhisattvy

v souladu s přijatou tradicí.

Motivace

Jelikož neříkam nic, co by nebylo již dříve řečeno,

a není mi dána zručnost v kompozici,

skládam toto spíše pro vlastní rozjímání,

než se záměrem být prospěšný druhým.

 Cíl 

Síla mé víry bude tímto růst k pěstění dobra,

a když to uvidí druhý stejného založení,

i jemu to může být ku prospěchu.

 

 

Rozjímání o nesnadném získání lidské existence

Teď sem obdržel příznivé okolnosti lidského života,

jež jsou tak převeli vzácné;

pokud se jich nechopím k své výhodě,

kdy se s nimi znovu setkám?

 

Rozjímání o výhodách probuzené mysli

Tak jako blesk na okamžik

prozáří zamračenou tmavou noc,

tak i mysl zaměřená na konání dobra

se z milosti Buddhy objeví na malý okamžik

někdy ve světe.

 

 

a) Probuzená mysl překonává sílu zla

Slaboučká je proto síla dobra,

mocná a hrozivá je síla zla.

Žádná jiná spásná síla by zlo nepřemohla,

kdyby mysl nebyla probuzená.

 

b) Probuzená mysl přináší nejvyšší spokojenost

Během mnohých věků právě o ní rozjímali

nejlepší z mudrců a viděli prospěch, který přináší;

nesčetné množství lidí s ní lehce dosáhne

té nejvyšší spokojenosti.

 

c) Probuzená mysl splňuje všechna přání

Kdo chce překonat na sta strastí existence,

kdo chce vyhladit utrpení všech bytostí,

kdo chce užívat mnoho radosti,

ten by nikdy neměl pustit z mysli vůli k probuzení.

 

 

d) Probuzenou myslí se človek stáva bódhisattvou

Ubohý vězeň v žaláři bytí

je nazýván synem buddhů;

bohy a lidmi ctěn ste stává od okamžiku,

kdy v sobě probudí vůli k probuzení.

 

e) Probuzená mysl přeměňuje nízké v to nejzvrchovanější

Proto se pevně chopte ideje probuzené mysli,

slavného nektaru nesmrtelných,

vždyť díky jemu se toto nečisté tělo

promění v neocenitelnou podobu vítězného buddhy.

 

f) Probuzená mysl je nesrovnatelný klenot

Držte se pevně klenotu vůle k probuzení,

vy vyhnanci v bazarech světských osudů,

vždyť ten klenot tak cenným shledali buddhové,

nezměřitelně moudří průvodci světem.

 

 

g) Plody probuzené mysli jsou nevyčerpatelné

Každé jiné dobro zahyne jak banánovník

hned poté, co zrodí plody;

strom vůle k probuzení však neumírá,

naopak vždy rodí nové plody.

 

h) Probuzená mysl zbavuje velkého strachu

Proč v ní nevědomí tvorové nehledají oporu?

Věru, kdo se k ní uchýlí,

důsledky i těch nejhorších činů překoná v okamžení,

tak jako pod ochranou hrdiny se člověk zbaví velkého strachu.

 

i) Probuzená mysl odstraňuje zlo

Jako oheň na konci věků

tato vůle okamžitě spálí hrozivé skutky.

 

 

j) Výhody probuzené mysli podle súter

Její nesměrné ctnosti

sám moudrý Maitréja vylíčil Sudhanovi.

 

 

Poznání dvou aspektů probuzení mysli

Řečeno krátce: probuzená mysl je dvojího druhu :

vůle k probuzení a pěstování probuzení.

 

Rozlišení mezi oběma aspekty

Moudrý muž by se mezi nimi

měl naučit rozlišovat,

neboť je rozdíl mezi tím,

kdo si přeje dát se na cestu,

a tím, kdo sa na ni již vydal.

 

 

Omezený přínos vůle k probuzení

Také přání dosáhnout probuzení

dává ve světe mnohé plody,

ne však nepřerušený tok zásluh,

jenž pochází jen z činů.

 

Neomezený přínos pěstování probuzení

Ten, jenž se rozhodne s neodvratnou myslí

k prosazení vůle k probuzení a k záchraně bytostí,

pak i když se stane lenivým a nedbalým,

nepřerušený tok jeho zásluh

pokryje vše jak nebe.

Tathágata to jasně prohlašuje

stoupencům nižších učení

v otázkách Subáhy.

 

 

Uvažování o výhodách probuzené mysli

Dobrý člověk uvažuje, jak odstaní bolesti hlavy druhých,

a dočká se bezpochyby nezměřitelných zásluh.

Co ale říci o zásluhách toho,

jenž chce odstranit utrpení všech bytostí

a hodlá je obdařit nezmeřitelnou ctností?

 

Dobro probuzené mysli se z jiným dobrem nedá srovnat

Který otec, nebo která matka,

kdo mezi bohy, světci a bráhmany,

najde se s tím spásným úmyslem?

 

 

Nesmírná cena probuzené mysli

pokud v srdcích těchto bytostí

ani pro jejich vlastní dobro

nerozkvetlo toto přání dříve,

jak rozkvete potom pro dobro druhých

třeba jen ve snu?

Proč se nezrodil dříve tento jedinečný drahokam existence?

Mysl obrácená k vlastnímu dobru

nemůže nikdy rozkvést pro dobro druhých.

Jak zmeřit vlastnosti tohoto drahokamu mysli,

jenž je semenem všech radostí

a lékem na všechny bolesti?

Jen pouhá myšlenka na dobro druhých,

je přednější než uctívání Buddhy,

což teprve úsilí o štěstí všech bytostí?

 

Probuzená mysl je pravým zdrojem štěstí

Kto utíká od vlastního utrpení,

bere na sebe jen další utrpení.

Pomatenec v touze po štěstí

ničí vlastní štěstí jako nepřítele.

Kdo uspokojí všemi radostmi ty,

kteří trpí starostmi bez potuchy o blahu,

kdo odstaní veškerou strast a zničí nevědomost,

kde je k nalezení jemu rovný světec,

přítel jako on, jemu rovná zásluha?

 

 

Chvála bódhisattvy, nositele probuzené mysli

Chvályhodný je jistě i ten,

kdo splácí dobro dobrem,

co ale říci o bódhisattvovi,

jenž je dobrý i bez příčiny?

Jako dobrodinec je uctíván ten,

kdo dá almužničku na prosté jídlo,

jež nasytí sotva pár lidí na půl dne.

Co však říci o tom,

kdo nezměrnému počtu bytostí

dává nevyčerpatelné jmění?

Kdo ve svém srdci chová zlobu,

vůči takovému dárci, synu Buddhy,

ten pobude v pekle tolik věků,

kolik splodil zlých činů.

Tak pravil sám Buddha.

Kdo však v něj má víru,

vždy mocnější bude její plod

než následek předešlých zlých skutků,

neboť o zlo namířené vůči synům Buddhovým

je třeba velmi usilovat,

zatímco dobro vůči nim je bez úsilí.

Klaním se tělům všech,

v nichž se zrodil drahokam probuzené mysli.

Uchyluji se pod ochranu těch,

Kteří jsou zdrojem blaha

a rozdávají štěstí, i když se jim ubližuje.

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

zdroj: 1. kapitola z knihy Šántidéva : Bódhičarjávatára – Uvedení na cestu k probuzení

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s