Od neosobného Boha k Osobnému


 

Alias smerom od oddelených sústav k jednej spojenej sústave

___-Svet je vedecko-teistický. Nedá sa to oddeliť. Veda a Boh spolu súvisia tým najosobnejším spôsobom. Mnohí mi dajú za pravdu, ale nevedia, kam až siaha teistická teória a tiež, aký veľký záber veda môže v skutočnosti mať. Teda veda o Bohu a jeho prejavoch, štúdium o pôsobení jeho zákonov, o vývoji vedomia, jeho vlastností, o jeho skúmajúcej energii.. Na dôvažok poviem, že dnešná veda je len skomolenina potláčania vedomostí a objavovania nepotrebných hlúpostí, ktoré iba zvyšujú pohodlie, ale neriešia nič.

Odďaľovanie krkolomného

Tí, čo skúmajú oddelené sústavy sú matematici a teoretickí fyzici.. Robiť to musia. Ale je to iba zjednodušenie, aby mohli niečo pochopiť. V skutočnosti vo vesmíre neexistuje nikde oddelená sústava. Je to len pomôcka pre veľké deti, aby mohli nahliadnuť do knihy vesmírnych (akože oddelených) zákonov. Zle sme ten elektrón pochopili pred sto rokmi. Nikto na to nepozerá, prečo  sa točí. Točí sa a nikdy nespomalí. Ak Predsa sústavu oddelím, aby som vedel popísať zákony v nej prebiehajúce. Takéto zákony už nemajú nič spoločné s pôvodnou sústavou (vesmírom). Je to treba pochopiť aj metaforicky, ale aj vedecky a presne! Všetko sa deje v superpozícii so všetkým. Ak by som šiel do krajnosti, tak môžem povedať že aj zrnko prachu na podlahe v kuchyni ovplyvňuje čiernu dieru v súhvezdí Labute. Samozrejme, že táto diera mnohonásobne viac ovplyvňuje toto zrnko prachu. Ale pôsobenie je aj z opačnej stranky- zo strany zrnka.. To iba pre príklad. Napríklad alebo tento: moje telo je priťahované k Zemi gravitačným zrýchlením. Ale naopak, možem povedať, že aj Zem je z malej časti priťahovaná gravitáciou môjho tela. Takže keď vyskočím, nielen ja letím k Zemi, ale čiastočne letí aj Zem ku mne. Tento príklad je krkolomný, je tam pôsobenie vody v oceánoch, pohyby platní, mesiaca, atd atd…Ale nikto nepoprie ten príklad. Tak isto, ako nikto nepoprie, že jeho telo má vlastnú gravitáciu.

 

 

 

osobné Súústavy

Vesmír sa teda nedá skúmať iba v oddelených sústavách. Respektíve dá sa to, ale iba do určitej miery. ďalej už musíme skúmať omnoho progresívnejším spôsobom… A teraz (maybe hundred years ago) sme práve dosiahli tú úroveň poznania, že vesmír môže mať teistickú povahu. :D A je osobná. Nie neosobná. Rozdiel v tom je veľmi jemný ale zásadný. Ak verím v neosobného Boha, hájim tým vibráciu Boha ako univerzálny zákon, najvyššiu pravdu, ktorá je tam vonku, ale je ťažko poznateľná, riadi všetko. Verím, že je vzorec na všetko, jednotná teória a superstruny a vortex, teória kvantovka s gravitačnou.. Ale Je tam vonku celkom určite, ale my ju ťažko môžeme spoznať, docieliť, realizovať ju oddelene, a pozorovať Ju. :) …to je smutný význam neosobného Boha.

No ak verím v osobného Boha, verím  v Telo a verím v Jednu (1)Myseľ, ktorá toto Telo (2) obýva, Verím  v Syna (3), Verím v Boha, ktorý je osobne aj vo mne a ktorý má toto telo. Obrazne : Moja duša je fazetou na diamante Univerza. Všetci sme Jeho fazetami a spoločne tvoríme klenot tohto vesmíru. To je metafora. Je to pochopenie osobného Boha. On je totiž vo veľa podobách, ale vy ho nevidíte. Okrem iného, môžno má aj svoje vlastné Telo, ktoré je iba Jeho.. Ale myslel som tým tentokrát to, že On je rozsypaný v telách všetkých bytostí, je to v ich srdciach. A môžme ho aj merať :) Nie je to metafora. Tvoj “Osobný” boh je lokalizovaný v tvojom srdci. Či už si si ho vedomý alebo nie. Je tam! Singulatita, ktorú možno nazvať tvojou Dušou!

+++

++

+

 

 

,, rozpomenúť sa ..

On nie je schovaný v tvojej duši, ale Priamo Tento Obraz duše je odrazom Jeho podstaty v Tvojej vlastnej podstate. Tvoj obraz a odraz je Jeho obrazom i odrazom. Takže sa nelíšia… Diamant je oddelený od okolia plôškami, teda fazetami (  plôška odrazu / plôška rezu/domysli si čo chceš, nie je to už o písmenách – je to presne tvoj spôsob chcenia a Jeho spôsob prejavenia ). On dáva pozor a všetko sleduje, z tvojho vnútra. Všetko si pamätá, ale nemusí zasahovať… Boh je vo veľa dejoch, ale vy nepoznávate pôsobenie jeho Ruky. Pretože On sám nemusí pôsobiť viditeľne Nikde. To preto, lebo veci a deje pôsobia skrz Neho. Vidíte iba prejav pôsobenia – gravitácia, EM žiarenie (to sú dva prvotné prejavy!). Lebo aj príroda je prírodou len preto, lebo pracuje v jeho prospech a podľa Jeho zákonov. Gravitácia letí dnu, EM Sila letí von :) Ateisti aj neosobní teisti by tiež mohli povedať, že najvyššou bytosťou je príroda , teda princíp, teda vibrácia. A nie telo, alebo myseľ… Majú pravdu, ale zároveň ani nemajú. LEbo pravda je vtedy pravda, keď je pravda na všetkých úrovniach (všetky relatívne pravdy aj absolútna). Ale toto nie je to absolútna pravda. Neosobní teisti majú ďaleko k poznaniu, že všetci sme Bohom. A zároveň k Poznaniu, že máme k tomu bližšie ako je náš vlastný dych. Prečo potom, keď verím v neosobného Boha, tak jeden z osobných Bohov “sa usídlil” v mojom srdci?? Prečo ho tam vieme merať??? On je nielen hore, v obláčiku,  v nepoznanom, nepochopiteľnom, nedosiahnuteľnom mieste. Je v tvojom srdci a ponúka ti Sám odpovede, ktoré toľko hľadáš… Len Ty nevieš, že tam je!!!  To je to, prečo príroda nemôže byť Bohom, ale iba jeho prejavom. On je v nej skrytý. My sa na to musíme rozpomenúť,  prečo sme zablúdili sem do hmoty (do tej prírody!)…Ak verím v osobného Boha, je to úplne iné, než v toho smutného neosobného. Tvoja duša poskakuje v rytme života bez prestania a bez prekážok! Je 1edno čo to znamená, ale Musíš prísť na to za každú Cenu? Jeto poskakovanie tvojho Osobného Boha a jeho modlitba k najvyššiemu Bohu,  Je to zhmotnený Ježiš, Krišna, Višna, Buddha, Padmasambhava, Prabhupada, a iní…. ktorý bojovali v mene Jeho Mena…

Jazyk

Je ťažké o tom polemizovať. Nikto však nehovoril, že to bude ľahké. Treba ísť za slová, za ich nejednoznačný význam. Treba ísť dovnútra pre pravdu, ktorá svieti vo vašich srdciach. Mätúca povaha nových jazykov je opodstatnená. Lebo zachoval sa iba príkaz doniesť informáciu, nie zachovať skutočný božský význam niečoho. Ten význam už sa prenáša iba informáciou, nie vibráciou a múdrosťou…! Slovenčina, napriek tomu, je jeden z najkrajších jazykov, má veľa pádov, veľa zvratov, veľa podôb, veľa čudesných pravidiel, podľa niektorých zdrojov- je to najzložitejší jazyk (a teda najkrajší?)!! A tak, skrze ňu môžeme lepšie pochopiť význam, ktorý načrtávam. Je to totiž jazyk básnický  a krásny. A najmä – slovanský! Pre jazykovedcov! :Slovanské jazyky majú indoeurópsky pôvod! Teda vibračne správny. Niektoré slová dnešné sú takmer ešte zhodné po slovensky aj v sanskrite.. Taká angličtina alebo za starých čias latinčina je iba “strojový” jazyk, umelo vytvorený, ktorý odvádza priamo od podstaty veci. A hádže nás do jamy nepochopenia. To vzniklo obrátením abecedy hore nohami. Bolo to naschvál, tak ako takmer všetko v našej novodobej histórii..

 

 

Oni obrátili vibrácie slov hore nohami, aby sme vlastne vyvolávali nie boha ale diabla. Aby všade frekvencia nebola harmonická. 432HZ je správne a nie 440!!. Obrátili tým hudbu smerom k nepochopeniu. Smerom k Diablovi. Smerom k Zmetku Mysle.Teda nahovorili vám, že nie zákon treba poznať a rozvinúť jeho pochopenie, ale telo (bez duše!) a jeho uctievanie (modly, babylon, !). To sa stalo preto, aby sme mali od pochopenia a Poznania čo najďalej. Lebo jazyk a vibrácie ( to, ako to znie) sú v skutočnosti kľúčom k otvoreniu (uzdraveniu) tela..

 

Na niektorý nástroj musíš vedieť hrať dokonale, potom pochopíš čo je to hudba. Takisto, na jeden nástroj svojej mysle musíš prísť celkom úplne. Je to ten nástroj, jeden z tých mnohých, ktorými nás vodí za nos stále dookola. A keď nájdeš ten jeden, zjaví sa ti spôsob fungovania tvojej mysle. Ale iba v tom okamihu.  V každom okamihu ho  môžeš nájsť, Nestačí ho však nájsť iba raz. Musíš to robiť v každom okamihu! Najťažšie je to však v tom prvom.. Myseľ je nepozorná, nevšíma si, odlákava tvoju pozornosť od detailov.  Ale práve v detailoch väzne ten výsledok, ktorý ty musíš realizovať. Nestačí na vec pozrieť “univerzálne”, ty musíš zrealizovať každý detail tej “veci”. Univerzálny pohľad môžeš skúsiť zrealizovať, až keď zrealizuješ všetky detaily. Aj ten najmenší. Nemôžeš sa nechať zlákať vonkajškom, musí ti byť jasný pôvod (zdroj života, história, karma) a povaha (smer, čistota a jednota v zámere) tej veci alebo deja alebo neveci a nedeja! Musíš ísť najprv do najmenšieho a potom zase do Najväčšieho. Celou svojou predstavivosťou a vďačnosťou tam musíš kolovať a triasť sa,.. ,,,

život sa nedá vypočítať presne, musíš ten výsledok iba na začiatku vedieť správne odhadnúť. Je lepšie mu iba dôverovať. Vo fyzike funguje termín oddelená sústava. Toto nikde neexistuje! … Všetko je prepojené nejakým spôsobom.!! Je to takzvaný prepojený vesmír.  (čeština je tam- treba poklikať na titulky vpravodole!) škoda tých, čo nemali termodynamiku, Planckovo elegatntné božské riešenie ultrafialovej katastrofy :)

 

3NtropYa PR3 Z4svät3nÝch

Vesmír je kvantového charakteru. Zle sme na to naskočili. Je to inak. Elektrón je Možno iba jeden v Celom Vesmíre :) Pretože, z kvantového hľadiska, tam elektrón nie je v tom obale. :D :D  Vážne! —  Je tam iba jeho pravdepodobnosť. My vlastne nevieme, kde presne je :D Všetky stredy sú prepojené v jednom Elektróne. A takto oni móžú prežiť :) Spoluvibrujú na jednej strune. Všetky protóny vo vesmíre.  Takto môžu vibrovať na jednej hladkej rovine. (to je video z roku 2003, ešče jaký fešák:)

Stredy sa spontánne nevytrácajú, sú prepletené v elektrickom poli celého vesmíru. Ten jeden Elektrón je vlastne elektrickou odozdvou na gravitačné (božské) pôsobenie celého vesmíru. Nikde nie je oddelený, On je všade. Elektromagnetické pole je protikladom ku gravitačnej odozve, ktorá ide smerom dnu – EM pole ide smerom von. Sú to dva prejavy tej istej veci. Oni Letia ku (od) niečomu. Áno, Je tam niečo, k čomu oni letia. Nie je to iba nehmotná metafora. Ono Tam naozaj niečo je- vstriec čomu letí priestor a tým sa “ohýba”=čas sa spomaľuje, rýchlosť sa zväčšuje, dĺžka sa naťahuje (podľa teórie relativity)…. A zároveň, ako priestor letí do stredu pôsobenia gravitácie (ale nikdy tam nedorazí napriek tomu!) vznikne čas ako merateľné médium, rýchlosť je presne taká, aby sa veci stihli prirodzene udiať (najprv rýchlo a potom pozvolne- ako výbuch -rýchla vlna a potom pomalá), aby to bolo rovnomerne a podľa zákona (entropia!). Ale v samotnej singularite je večnosť, teda nie večne plynúci čas (ako si mnohí myslia!), ale žiaden čas. Všetko je prepletené v tomto nečase – v singularite! Ten priestor, ktorý je vlastne strhávaný gravitáciou letí smerom k večnosti ( k nečasu!). :)

Jeden Stred vibruje na energii okolia:) Teda stred (atómu) “sedí” vo svoje pozícii prepletený v sieti časopriestoru. Nemôže sa len tak vytratiť. Ani zmiznúť, ako to robia takmer všetky ostatné častice. Protón je extrémne stály. Nikdy nikto nevidel jeho rozpad. Je tam síce ukotvený, ale má napriek tomu svoju vlastnú vibráciu. Je voľný, ale zároveň prepletený s ostatnými vo večnosti / v nečase. Ešte nikdy nikdo nevidel rozpad protónu, nikdy sa to nestalo. Je to neexistujúci dej (ak neberiem urýchlovače!). Protón sa javí ako jednotný. Skúmanie jeho zrážok napriek tomu k ničomu nevedie a ani nepovedie..!! Len k väčším a väčším urýchľovačom..

 

Piata bude palicami

 

Nassim získal poznanie rozpixelovaním =- roz-planck-ovaním:D použil malý planck ako jedinú jednotku, ktorá je nie je daná konvenciou ľudského dohovoru, ale je daná samotným vesmírom,.- Je to jediná jednotka, ktorá je nenáhodná!!!  Pri výsledkoch jeho výpočtov by sme mali brať fyziku úplne inak. L * v i tačné stroje a ľudia slobodní od všetkej práce s neobmedzeným množstvo energie? To by sa tak hodilo.Treba bojovať, ropy je málo. ľudský život nemá hodnotu, len stroje a ekonomická bublina do nekonečna..Pokrok sa zastavuje už desaťročia, ale nielen to, on ľudský pokrok ide stále smerom dole. Už od počiatku priemyselnej revolúcie sa sami ničíme na tejto planéte. Sme rakovinou na povrchu našej Matky. Treba to zohľadniť všetko. Lebo potrební géniovia už tu boli. A poznatky hovoria niečo iné= Ten pokrok mal nastať už dávno. Všetko je zamlčované. Tretia vojna možno už bola. Teraz začne štvrtá. A tá piata?? Tá bude kameňami a palicami. Neustále nás ničia!! A ničia celú Zem. VeĎ ale! :D Kto im Ju dal? V *  k cíny nemajú taký účinok, aký by mali mať. Máme účinok na Zem ako rakovina v tele. Namiesto aby sme sa s ňou zladili, zabíjame ju.

+++

++

+

Nassim pre osvieženie /je božský, niečo ako sheldon cooper z BBT v prenesenom význame , pracoval na tom odmalička/pre tých, ktorí sú “kvantovej podoby” a vedeckého zamerania – určite doporučujem  …. treba zapnut titule vpravo dole vo videu click na ten biely obdlĺĺĺžnik :)

 

/

Na povrchu slizký a smradľavý, nudný a smutný, ale keď sa ponoríš, zistíš, že je šťavnatý a výživný, veselý a spontánny.

Správne dýchaj. Je to sama prána (čchi), čo vyživuje tvojho ducha. Dopraj mu jeden vedomý chutný nádych :)

 

 

 

 

 

-uwe-

 

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s