Pokladnice vzácných klenotů, jež odstraňují překážky


V poustevně Samje Čhimpu se paní Cchogjal, princezna z Kharčhenu, zeptala mistra Padmakary: “Velký mistře, prosím, poslouchej. Přestože jsi mně, nevědomé dívce, ukázal, že celý svět a všechny jevy jsou dharmakájou, má praxe dharmy nadále sklouzává do teoretického pochopení, a to díky tomu, že mým neustálým společníkem je zvyk zmateně vnímat skutečnost. Buď tak laskav, prosím, a poraď mi, jak mám spojit cokoli, co dělám, s prvotní dharmatou!”

Padmasambhava odvětil:”Cchogjal, slyš! Když praktikuješ nauky Tajné mantry velkého vozu, musíš naplnit tyto tři klíčové body:

 • klíčový bod těla, tedy pozici
 • klíčový bod očí, tedy pohled
 • a klíčový bod mysli, tedy způsob spočíváví.

Nejprve usedni na odloučeném místě pohodlně do pozice se zkříženýma nohama, ruce slož do polohy stejnosti a narovnej páteř. Spočine-li tělo ve svém přirozeném stavu, meditace se objeví sama od sebe. Bez správné fyzické pozice k meditaci nedojde.

Zadruhé co se týče pohledu: nezavírej oči, nemrkej ani nehleď do stran, Hleď přímo, bez kolísání. Protože pohled a vědomí mají stejnou podstatu, meditace se objeví přirozeně. Bez správného pohledu k meditaci nedojde.

Klíčovým bodem mysli je toto: nedopusť, aby obyčejný stav běžné mysli rozvíjel navyklé vzorce zvyků, nenechej jej hledět na budoucí působení rušivých emocí a nenechej jej vytvářet jakékoli koncepty o přítomnosti.

Ponecháním vědomí, aby spočívalo svým přirozeným způsobem, se meditace dostaví sama od sebe. Budeš-li rozptýlena nebo roztěkaná, k meditaci nedojde.

+++

++

+

+

++

+++

Když tímto způsobem, ponecháš tři brány spočívat ve svém přirozeném stavu, všechny hrubé i jemné myšlenky se usadí a tvá mysl bude uvolněně v sobě samé. To se nazývá šamathá, klidné spočívání. Když je tvá mysl nerozptýlená, nijak nezaměřená a nahá ve své spontánní bdělé přítomnosti, nazývá se to vipašjana. Když obě ve stejný okamžik setrvávají jako neoddělitelné jednotky, říká se tomu šamathá neoddělitelná od vipašjany.  Nazírat vědomí jako objekt je pouze intelektuálním pochopením. Zkušenost je, když zjistíš, že je nelze nikam umístit. Když tyto stavy mysli zůstávají jasné a zřetelné jako podstata tvé meditační praxe, dosáhneš realizace, jež není v ničem odlišná od realizace buddhů tří časů. Není to nijaký výtvor, založený na mistrových hlubokým ústních instrukcích, ani to neni důsledek žákovy ostré inteligence. Nazývá se to dosažení přirozeného stavu báze.

Když budeš takto meditovat, objeví se tři zkušenosti – blaženosti, jasnosti a stavu bez myšlenek. Vědomí osvobozenému od konceptuálního myšlení se říká stav bez myšlenek a vyznačuje se třemi charakteristickými znaky :

 • ‘žádná dobrá myšlenka’ znamená, že zde není připoutanost ani k meditujícímu, ani k meditačnímu objektu
 • ‘žádná zlá myšlenka’ znamená, že došlo k přerušení toku hrubých i jemných pojmových myšlenek
 • a ‘žádná neutrální myšlenka’ znamená rozpoznání přirozeného aspektu vědomí jako něčeho, co nelze nikam umístit

V tomto stavu bez myšlenek se spontánně objevuje jasnost jako nezastřená nahá záře bdělého vědomí. Existují tři druhy jasnosti:

 • ‘spontánní jasnost’ je osvobození od objektů
 • ‘původní jasnost’, nemá pouze dočasné trvání
 • a ‘přirozená jasnost’, není ničím vytvořená

Existují čtyři druhy blaženosti:

 • ‘blažený pocit’ znamená být osvobozen od nepříjemných pocitů nesouladu
 • ‘blaženost bez konceptů’ znamená být osvobozen od bolesti konceptů
 • ‘neduální blaženost’ znamená být osvobozen od lpění na dualistickém uchopování
 • ‘nepodmíněná blaženost’ znamená být osvobozen od příčin a podmínek

Když se objeví tyto typy zkušeností, potřebuješ tři podobenství odpoutanosti:

 • odpoutanost od blaženosti je jako blázen!
 • odpotanost od jasnosti je jako sem malého dítěte
 • odpoutanost od nemyšlení je jako jógin, který dovršil svůj výcvik

Kdyš máš tyto tři, jsi osvobozena od chyb meditace.

Jsi-li však jimi okouzlena a lpíš na těchto třech zkušenostech, sklouzneš do tří stavů existence:

 • když ulpíváš na blaženosti, upadneš do sféry touhy.
 • ulpíváš-li na jasnosti- padneš do sféry formy
 • a když ulpíváš na nemyšlení, upadneš do říše bez tvaru

Přestože si myslíš, že k nim nejsi připoutána a ani na nich nelpíš, neztratila jsi zcela jemné vnitřní lpění. K přetnutí této nástrahy slouží ‘devět poklidných stavů postupného spočívání’. Začíná se čtyřmi stavy dhjány pokoje a vyhlazení myšlenky touhy.

 • První dhjána znamená, že jsi osvobozena od pojmového myšlení vnímatele a vnímaného, avšak stále ještě rozlišuješ mezi objektem meditace a aktem meditace.
 •  Druhá dhjána přináší osvobození od pojmového myšlení a rozlišování, kdy však stále ještě ulpíváš na chuti samádhi radosti.
 • Třetí dhjána znamená dosažení dosažení nehybné mysli, avšak s nádechem a výdechem.
 • Samádhi čtvrté dhjány znamená, že se zcela zbavíš pojmového myšlení s nezastřeným, čistým vnímáním.

Čtyři bezformové stavy pokoje odstraňují pojmové myšlení říše formy.

 • Lpěním na myšlence, že ‘všechny jevy jsou jako prostor’, upadáš do sféry vnímání ‘nekonečného prostoru’.
 • Lpíš-li na myšlence, že ‘vědomí je nekonečné a beze všech směrů’, sklouzneš do ‘nekonečného vědomí’.
 • Lpěním na myšlence, že ‘jasná bdělost vnímání není přítomná, ani nepřítomná a nemůže být ani objektem intelektu’, spadneš do ‘ani přítomnosti, ani nepřítomnosti’.
 • Lpět na myšlence, že ‘tato mysl nemá vůbec žádnou podstatu, je neexistující a prázdná’, znamená, že upadneš do sféry vnímání ‘vůbec ničeho’.

V těchto stavech je stále ještě přítomno jemné zatemnění pocházející z vytváření pojmů, vnitřního okouzlení a zkušenosti dualistické mysli.

Poklidný stav zániku rozlišuje koncepty všech těchto stavů. ‘Analytický zánik’ je zánikem ‘šesti vědomí’ i s jejich objekty, což znamená spočívat v klidu a bez přerušení pohybu dechu i dualistické mysli. ‘Neanalytický zánik’ znamená dospět ke své prvotní podstatě! To je konečná netečnost!

Mezi devíti poklidnými stavy jsou čtyři stavy dhjány zvané ‘šamathá vytvářející vipašjanu’. Samádhi těchto čtyř dhján je tudíž v harmonii s prvotní podstatou a je nejvýznamnějším ze všech typů světských samádhi.

Čtyři bezformové stavy pokoje jsou nástrahami samádhi. Poklidný stav zániku je pokojným samádhi šrávaky.

Rozpoznáním těchto stavů můžeš rozlišit tři typy samádhi, odstranit překážky meditační praxe, a vystříhat se tak chyb.

Pět cest je zahrnuto ve třech. Odetni tyto nástrahy a prováděj neposkvrněnou meditaci, během meditačního stavu spočívej svěže a klidně v blaženosti, jasnosti a nemyšlení. V pomeditačním stavu povstávají jevy bez přerušení. Jsou však neskutečné jako sen nebo magická iluze. Pochopíš povahu příčiny a následku, naplníš míru zásluh až po okraj, dosáhneš ‘tepla samádhi’, a tak dovršíš cestu akumulace.

 

 

Když budeš takto praktikovat po dlouhou dobu, uzříš v sobě skutečně svou vlastní přirozeně bdělou podstatu, již nelze nikam zařadit a která je sama od sebe bdělá. Rozpoznat svou pravou podstatu je cestou vidění. Zažíváš-li jevy, bdělost a prázdnotu jako nezařaditelné a přirozeně bdělé, přímo vidíš nepodmíněnou prvotní podstatu. Zatemnění způsobené rušivými emocemi je zničeno ve svých kořenech. Uvědomíš si, že příčina a následek jsou prázdné a že samsára nemá pevnou existenci. To se nazývá první neboli radostná bhúmi. Meditační stav je neoddělitelný od buddhovství a v pomeditačním stavu povstává vše jako magická iluze.

Až se s tímto stave lépe obeznámíš a budeš jej trvale udržovat, všechny jevy se stanou neduálními. Budeš je rozpoznávat jako přirozený přirozený projev. Jevy a mysl se smísí do jediného! Když prázdnota povstane jako příčina a následek, pochopíš závislé vznikání. V meditačním stavu jsou všechny jevy přítomné jako esence bdělosti a nelze je nikam umístit. Jemná bdělá přítomnost objektivních jevů ve stavu po meditaci je cestou rozvoje.

Budeš-li tento stav udržovat po dlouhou dobu, uvědomíš si, že celá samsára a nirvána je neduální, mimo vznik a zánik, je nesmíšená a zcela dokonalá, neumístitelná a přirozeně bdělá. Zatemnění poznání se zcela vytratí. Okamžik, kdy vše zazáří jako původní bdělost, je cestou dovršení, stavem buddhovství.”

+++

++

+

 

 

+++

++

+

♥ Samaja ♥

 

 

 

 

 z knihy “Rady mistra zrozeného z lotosu” (Kolekce Padmasambhavových rad dákiní Ješe Cchogjal a jiným blízkým žákům)

úvod (1. časť) termy “pokladnice vzácných klenotů, jež odtraňují překážky”

 

-uwe-

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s